Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Akademik Kadro

ADI SOYADI GÖREVİ
Doç.Dr. Ali Aycan KOLUKISA Japon Dili ve Edebiyatı ABD (Bölüm Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Mariko KIZILAY Japon Dili ve Edebiyatı ABD