Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Japon Dili ve Edebiyatı

TANITIMI 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Doğu dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim dalının kuruluş amacı, Japon Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi alanlarında çalışmalar yapan, bu alanlar ile Türk Dili, Edebiyatı, Kültürü, ve Tarihi ile ilgili karşılaştırmalı akademik araştırmalar yaparak bu çalışmaların sonuçlarını neşrederek özelde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Genelde de Türkiye ve dünya insanlık medeniyet birikimine olumlu ve yapıcı katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmektir.

Bu genel amaç doğrultusunda programın somut hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

a) Öğrencilere Japonca dilsel ve yazınsal yeterlilik sağlamak. 

b) Öğrencilere, başta Japon Dili ve Edebiyatı olmak üzere Japon tarihi ve kültürü hakkında kazanımlar elde etmesini sağlamak.

c) Japonya’da çok az bilinen Türk dili,edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında yayınlar yaparak Türk kültürünün ve insanının Japonya’da tanınmasına olanak sağlamak.

d) Belli başlı Japon edebiyat eserlerinin ve metinlerinin Türkçeye kazandırmak ve Türk insanının istifadesine sunmak.

e) Hızla değişerek, küreselleşen, rekabetçi bir dünyada öğrencilere elde ettikleri kazanımlarla farklı kültürleri tanımalarını sağlama ve Türk ve Japon ilişkilerine olumlu katkılar yaparak gelişmesine olanak sağlamak.

Teknolojideki gelişmeler ve ülkemizin içinde bulunduğu hızlı gelişimle birlikte toplumlar, kurumlar ve bireyler arası iletişimin öneminin giderek arttığı günümüz dünyasında Türk-Japon toplumları arasındaki ilişkilere ivme kazandıracak ve bu ilişkileri yaygınlaştırarak kalıcı hale getirecek kurumsal bazdaki akademik çalışmaları yapacak programların açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Açılacak bu program sayesinde yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlar hem Çanakkale’ye hem de ülkemize önemli avantajlar sağlayacaktır.