Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ 

Günümüz dünyasında hızla artan ve gelecekte de artması öngörülen Doğu dünyasının ekonomik ve siyasi güç etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi, öğrenilmesi ve analiz edilebilmesine  olanak sağlamak için Doğu dilleri ile yazılan klasik ve modern kaynaklarda bu dillere ve edebiyatlara dair yer alan bilgilerle Türk dili ve kültürüne ait bilgileri değerlendirerek günümüze taşımak, toplumun yararına sunmak, söz konusu Doğu dillerini konuşan ülkeler ile ülkemiz arasında tarihi, kültürel, bilimsel, diplomatik ve ekonomik alanlara katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ 

Ülkenin bilim, kültür, tarih, diplomasi, turizm, ve ekonomisine katkı yapabilen bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.